Doneer nu!

CCI-AAI

Craniocervicale-instabiliteit Atlantoaxiale instabiliteit
CCI

Structurele instabiliteit van het craniocervicale gewricht dat de schedel en nek met elkaar verbindt.
Vaak ontstaat dit na een trauma zoals een auto-ongeluk of flinke val.

AAI

Extreme bewegingsmogelijkheid op het knooppunt van de wervels C1(atlas wervel) en C2(axis wervel)

CCI en AAI komen vaak tegelijkertijd voor.

Klachten voorkomend bij CCI-AAI

Zware hoofdpijn (gevoel alsof het hoofd te zwaar is om te dragen), drukkende hoofdpijn, dysautonomie (waaronder POTS), nekpijn, pijn of gevoelloosheid in het gezicht, problemen met de balans, spierzwakte, duizeligheid en draaiduizeligheid, problemen met het zicht, verminderde kokhalsreflex en moeite met slikken, piepen in de oren en gehoorverlies, misselijkheid en braken, verminderde concentratie, onregelmatige oogbewegingen, verlamming.

Wat is eraan te doen?

Op dit moment in Nederland nog niet zoveel helaas.
Er is 1 arts die een onderzoek gaat starten begin 2021.
Helaas is deze aandoening uiterst complex om te behandelen en is er nog weinig onderzoek gedaan naar wat nu het beste werkt en voor hoelang dat goed blijft werken. Omdat er zoveel onzekerheid is over de lange termijneffecten zijn specialisten terughoudend om te opereren, specifiek bij gediagnostiseerde Ehler-Danlos patiënten.

Voor een juiste diagnose is tevens een Up-right MRI-scan nodig. De apparatuur hiervoor is hebben we niet in Nederland waardoor moet worden uitgeweken naar of Engeland of Duitsland.
POTS staat voor; Posturaal Orthostatisch Tachycardie Syndroom.

Meer lezen?

https://ehlers-danlos.nl/uitleg-cci-aai